Jak se stát členem naší MO ČRS a začít s lovem ryb

Zájemce o členství v MO ČRS musí kontaktovat náš sekretariát. Následně po sdělení termínu školení si na sekretariátu podáte přihlášku pro přijetí člena a projdete vstupním školením, které je zaměřeno na:

Školení je ukončeno zkouškou ve formě testových otázek. Po zaplacení zápisného (vstupního poplatku za školení v částce 500 Kč) a úspěšném absolvování testu, získáte doklad Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.

Poté vydá Místní organizace členskou legitimaci a po zaplacení členské známky si můžete zakoupit povolenku k rybolovu.

Členskou legitimaci je nutno opatřit fotografií člena (pasový formát o velikosti přibližně 35 x 45 mm), kde je vyobrazena aktuální podoba držitele.

Nový člen při zakoupení povolenky k rybolovu v kategorii dospělí a mládež, hradí vždy pracovní účast člena - brigádu v hotovosti. Po následném odpracování (10h), mu tato částka bude vrácena na sekretariátu místní organizace.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže vedené místními skupinami, kde se jim věnují proškolení vedoucí.