Časté dotazy

 Jak se stát členem vaší organizace a začít s lovem ryb?

Celý přijímací proces se skládá z několika kroků, proto jsme mu vyhradili samostatnou stránku na našem webu.

 Do kdy a kde mám vrátit povolenku k rybolovu?

Povolenku včetně vypsaného sumáře musíte odevzdat do patnácti dnů po skončení platnosti povolenky k lovu té místní skupině, která povolenku vydala. Info o úředních dnech MS zjistíte od členů výboru MS.

 Do kdy mám zaplatit členskou známku?

Členskou známku jste povinnen zaplatit do konce dubna příslušného roku u té MS, kde jste členem.

Po tomto datu členství zaniká (Stanovy ČRS, §3, ods.7, písm.b).

Jestliže MS ukončila úřední dny pro své členy, je možné zaplatit členství a následně koupit povolenku k rybolovu na sekretariátu MO Ostrava v úřední dny.

 Kdy a kde můžu odpracovat brigádu?

Každá MS organizuje pro své členy brigády. Jejich termíny Vám upřesní členové výboru MS, ve které jste členem. Každý člen by si měl odpracovat brigádu u té MS, jíž je členem.

 V loňském roce jsem nestihl odpracovat brigádu. Jak mám postupovat, pokud chci povolenku na letošní rok?

Pro vydání povolenky na aktuální rok musíte mít splněnu brigádní povinnost za rok předchozí. Pokud jste v loňském roce nesplnil brigádní povinnost (do 30.11. loňského roku), můžete brigádu dodatečně uhradit (částka 500 Kč) při vydání povolenky pro aktuální rok.

 Tento rok dovrším věku 65 let. Budu muset letos ještě odpracovávat brigádu?

Protože jste v tomto kalendářním roce dovršil (nebo dovršíte) 65 let, jste z brigádní povinnosti zproštěn. Pro vydání povolenky je ale potřeba mít splněnu brigádní povinnost za rok předchozí (viz. předchozí otázka).

 Tento rok dovrším věku 16 let. Jakou povolenku potřebuji a budu muset letos už odpracovávat brigádu?

Protože jste v tomto kalendářním roce dovršil (nebo dovršíte) 16 let, přecházíte z kategorie dítě do kategorie mládež a jste tak v následujících letech povinni splnit brigádní povinnosti.

 Tento rok dovrším věku 19 let. Jakou povolenku potřebuji?

Protože jste v tomto kalendářním roce dovršil (nebo dovršíte) 19 let, přecházíte z kategorie mládež do kategorie dospělý.

 Kolik mě bude letos stát povolenka a členská známka?

Kompletní ceník povolenek je dostupný na stránkách Územního výboru pro Severní Moravu a Slezsko.